Individuální kurzy francouzštiny v Českých Budějovicích

Individuální kurz francouzštiny

IFJ | Kód kurzu
14.02.2018 | Poslední aktualizace

Individuální komunikativní studium francouzštiny dle vašich možností a požadavků

Učebnice francouzštiny používané v tomto kurzu:
Učitelé angličtiny vyučující v tomto kurzu:

Termín výuky

individuální-|jinak

individuální-|za 12 dnů

individuální-|za 2 měsíce 29 dní

Proč si vybrat tento kurz angličtiny?

Jedná se o komunikativní kurz, který je výrazně zaměřený na studenta, tzn. obsahově i metodicky se přizpůsobuje požadavkům, učebním stylům a časovým i studijním možnostem studenta tak, aby výuka byla maximálně efektivní. Kurz dává důraz na praktické dovednosti a osvojení samostudijních dovedností.


Přidat novou jazykovou školu