Překlady francouzštiny ve Vamberku

Překladatelské agentury, překladatelé francouzštiny, soudní překladatelé francouzštiny, sdružení překladatelů a tlumočníků ve Vamberku nabízející překlady francouzského jazyka.

Marie-Christine Simek

Vamberk | překlady a tlumočení | Mateřský jazyk: Čeština

Překlady do/z francouzštiny a korektury

rodilou mluvčí

 

Nabízím obousměrné překlady francouzského a českého jazyka.
Díky tomu, že je francouzština mým rodným jazykem, rychle se zorientuji v jakýchkoliv oborech. Vždy ale kladu velký důraz na přípravu a snažím se o daném oboru nebo tématu načerpat co nejvíce informací.

Ráda se věnuji překladům různorodé tématiky, ale protože mám vystudovaný uměnovědný obor, vždy mně nejvíce potěší setkat s texty, které se týkají kultury nebo umění.
Mám praxi v překladu odborných uměleckých textů (např. text o Jean Nouvel a Arabském domě v Paříži)

Mou největší zakázkou byl překlad technického rázu pro firmu HS Flamingo (překlad katalogů a manuálů  – výrobce a prodejce kamen a krbů).

Jinak pracuji na drobných textech různého charakteru (krátké články, korektury, písemné obchodní korespondence, pozvánky, životopisy, motivační dopisy, překlady internetových stránek, apod…)

Spolupracuji s francouzskou organizací Alliance Francaise de Pardubice.

Zaručuji správnost pravopisu, interpunkce, tvarů slov, a dalších gramatických jevů, srozumitelnostplynulost tex­tu.

Zakázky vyřizuji rychle, pečlivě a spolehlivě (do termínu stanoveném po domluvě s zákazníkem). Garantuji individuální přístup ke každé zakázce (průběžná komunikace přes e-mail není problém).

Ceny jsou orientačně stanoveny dle počtu normostran přeloženého textu. Přesnou cenu Vám předem vykalkuluji „na míru“ dle skutečného počtu slov.

Vždy se snažím co nejlépe vyhovět a vyjít vstříc zákazníkům.

Překládám jak pro jednotlivce (soukromé osoby) i firmy a podniky.

Neváhejte se na mě obrátít v případě jakéhokoliv dotazu.
Se zakázkou na překlad, korekturu či přepis mě kontaktujte jedině přes e-mail – simkova.mary(at)sez­nam(tečka)cz
 – děkuji :)