Studium a práce v zahraničí
Zdroje informací o francouzštině
Mapa

Francouzské pohádky

Děti, jak známo, pohádky zbožňují. Černobílý střet dobra a zla je v nízkém věku jednak zajímavý, jednak mravně přínosný. Pohádky, jež děti již dobře znají, jsou ve francouzštině vhodným učebním článkem, chcete-li svou ratolest jazykově vzdělávat již od raného věku.