Studium a práce v zahraničí
Zdroje informací o francouzštině
Mapa

Jazykové korpusy

Jazykový korpus je elektronický soubor autentických textů (v psané nebo mluvené podobě). Existuje spousta funkcí jazykových korpusů, jež umožňují třeba vyhledávání slov a slovních spojení v kontextu, zjištění frekvence výskytu v korpusu nebo zjištění původního zdroje textu.