Studium a práce v zahraničí
Zdroje informací o francouzštině

Organizace a instituce

Oficiální stránky organizací pomáhajících při studiu francouzštiny, práci ve francouzsky mluvících zemích, jazykové certifikační autority, asociace pro podporu jazykového vzdělávání ad.