Podmínky užití pro lidi

Na úvod

Francouzštinu Online děláme pro Vás, pro uživatele našich stránek, kteří se chtějí naučit francouzsky a potřebují s francouzštinou pomoci. Oslovili jsme učitele francouzštiny a ti nám pomohli vytvořit seznam výukových stránek a materiálů, které byste sami hledali dlouho a těžce.

Provoz portálu financují měsíčním paušálem jazykové školy, lektoři, překladatelé, tlumočníci a překladatelské agentury, které francouzština živí a jsou ve svém oboru tak dobří, že se nebojí jít s kůží na trh a nechat se veřejně hodnotit svými studenty a zákazníky. Tito úžasní lidé zde mají profily svých překladatelských firem, jazykových škol, nabídku jazykových kurzů francouzštiny a medailonky učitelů francouzštiny.

Nechybí zde informace o jazykových zkouškách nebo seznam obchodů, kde zakoupit učebnice a pomůcky.

My, provozovatelé portálu Francouzština Online, udržujeme portál v chodu, vyvíjíme, doplňujeme obsah a kontrolujeme zaslaná hodnocení. Vůči státu musíme být nějak organizováni, tak máme firmu gdi, s.r.o. Sami jazykové služby nenabízíme, ani nejsme spojeni s žádnou konkrétní jazykovou školou nebo překladatelskou agenturou. Jsme nezávislí, jak jen to jde.

I. Jak užívat stránky Francouzština Online

Stránky používejte jako každé jiné internetové stránky. Berte z nich informace, oslovujte naše milé školy, agentury a překladatele, pokud potřebujete kurz nebo překlad. Použití je pro vás zdarma, školy, agentury a překladatelé nám neplatí žádné provize, takže když je oslovíte pomocí našeho formuláře, školy ani vy neplatíte nic navíc. Jak se se školami, překladateli či agenturami domluvíte, tak to bude; nijak do zakázek nezasahujeme. Školy, překladatelé, lektoři a překladatelské agentury si spravují informace ve svých profilech sami; vědí nejlépe, co poskytují. Aktuálnost a pravdivost je na jejich odpovědnosti. Na hodnocení od studentů a zákazníků ale sáhnout nesmějí; ta spravujeme my.

II. Hodnocení škol, překladatelů a agentur

Až absolvujete kurz nebo si necháte udělat překlad, tak bude super, když školu či překladatele ohodnotíte pomocí našich hodnotících formulářů (hodnocení škol, hodnocení překladatelů). Pomůžete školám a překladatelům získat nová doporučení nebo zlepšit jejich služby, pokud napíšete konstruktivní kritiku. Špatné jazykové školy, lektory, překladatele, tlumočníky a překladatelské agentury u nás nenajdete. Ti už se od nás dávno odhlásili nebo jsme je vyřadili poté, co nedokázali reagovat na kritická hodnocení. Hodnocení jsou vázána na jejich profil, proto jejich hodnocení zmizela s nimi. To je důvod, proč je zde většina doporučení pozitivních :-)

Když dáte škole nebo překladateli hodnocení, může se stát, že Vám napíšeme nebo zatelefonujeme, abychom hodnocení ověřili. Do hodnocení nezasahujeme bez konzultace s vámi, zachováváme je autentická i s případnými hrubkami. Počítáme s tím, že hodnocení jsou subjektivní, měla by být ale konkrétní a jasná. Občas mažeme bezobsažné emotivní výkřiky … však je znáte z internetových diskusí.

Máme ošetřeno, aby si školy nepsaly hodnocení samy nebo jeden člověk nepsal hodnocení vícekrát za sebou. Když ale šibalská škola přemluví pár kamarádů a oni nám hodnocení potvrdí, tak na to nepřijdeme. Nemohou to ale dělat opakovaně a rozsah takových hodnocení tipujeme v jednotkách kusů. Nicméně s tím počítejte a věnujte pozornost počtu hodnocení u každé školy a agentury.

III. Ochrana osobních údajů

Údaje, které k nám zadáte, předáme škole nebo agentuře, aby Vás mohla kontaktovat a domluvit s vámi překlad nebo nástup do kurzu.

U překladů se občas stává, že vámi vybraný překladatel z kapacitních nebo jiných důvodů nemůže zakázku přijmout. Může se proto stát, že pro vaši zakázku vybereme jiné překladatele nebo agentury, kteří vyhovují vašim požadavkům na jazyk a odbornost a těm poptávku pošleme. Většina zákazníků chce mít překlad hotový, nechce se o to starat a je za naši službu vděčná. Pokud by vám to ale vadilo, napište nám a my nebudeme zakázku předávat dále.

Asi to není třeba zdůrazňovat, ale nepřikládejte citlivé dokumenty. Ne, že bychom si je po večerech četli, ale je lepší, když dokumenty pošlete překladateli až poté, co si s ním jasně dohodnete, jak s nimi má zacházet.

Když k nám zadáte hodnocení, tak bude zveřejněno vaše jméno a další zadané údaje a část IP adresy, aby bylo zřejmé, že hodnocení nebylo posláno ze stejné adresy, kterou používá škola nebo překladatel. Mail a telefon nezveřejňujeme ani nikam dál nepředáváme, ale pomocí nich hodnocení ověřujeme. Hodnocení jsou pro školy velmi důležitá, počítejte proto s tím, že je budou ukazovat dalším studentům na svém webu nebo si je vytisknou. Pokud s tím máte problém, tak hodnocení nepište nebo jako jméno použijte jen své iniciály.

IV. Obsah rozcestníku webů o francouzštině

Na internetu existuje velké množství zdrojů, které vám pomohou se zdokonalovat v francouzštině. Společně s jazykovými lektory jsme je roztřídili do rubrik, které vám usnadní orientaci. Pokud ke studiu používáte stránky, které v seznamu nemáme, pošlete nám je a Vaše jméno zveřejníme mezi těmi, kteří nám s budováním francouzského rozcestníku pomohli.

V. Závěr

Nic není dokonalé, ani stránky Francouzština Online. Omluvte některé chyby, které průběžně opravujeme. Webová stránka není nikdy dokončenou stavbou. Snažíme se o maximální míru bezpečnosti, ale nic není nepřekonatelné. Pozor dávejte zejména v rozcestníku, kde odkazujeme na jiné weby, které mohou být časem nefunkční nebo napadené. Pokud něco takového zjistíte, dejte nám prosím vědět.

Podmínky užití v právničtině

Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.Francouzština-on-line.cz

Provozovatelem francouzština-on-line.cz je gdi, s.r.o.
IČ: 26301768, DIČ: CZ26301768
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „gdi“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Gdi provozuje nezávislý internetový portál s přehledem nabídky kurzů jazykových škol, překladatelů, tlumočníků, vydavatelů učebnic a výukových pomůcek na internetové stránce Francouzština-on-line.cz (dále jen „Francouzština Online“). Gdi pronajímá Francouzština Online jazykovým školám, agenturám a organizacím, učitelům francouzštiny, překladatelům, tlumočníkům francouzštiny, překladatelským firmám a jiným společnostem a podnikatelům v oblasti vzdělávání a překladatelských službách (dále jen „Organizace“).
 2. Gdi žádné jazykové služby neposkytuje, své jazykové kurzy, překlady ani tlumočení nenabízí, není majetkově propojena s žádnou jazykovou školou ani překladatelskou agenturou a všem Organizacím a agenturám zajišťuje jednotná pravidla a podmínky prezentace jejich kurzů a překladatelských služeb.
 3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Francouzština Online (dále jen „Uživatel“) při každém přístupu na stránky Francouzština Online, jakož i další související právní vztahy.
 4. Uživatel svým vstupem na Francouzština Online stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 5. Gdi může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na Francouzština Online, aby se s nimi mohl Uživatel bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Francouzština Online.

II. Pravidla užití stránek Francouzština Online

 1. Přístup a používání Francouzština Online je bezplatné. Uživatel však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Francouzština Online (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Gdi pronajímá části Francouzština Online Organizacím a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Organizacemi na Francouzština Online. Gdi nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na Francouzština Online, které si vkládají Organizace na stránky samy, ani za případné nekalosoutežní jednání Organizací prostřednictvím Francouzština Online. Texty, obrázky a materiály vkládají samy Organizace.
 3. Gdi neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Organizací.
 4. Gdi neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Francouzština Online.
 5. Gdi není účastníkem smluvních vztahů mezi Organizací a Uživatelem. Gdi nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností plynoucích z výběru kurzu či zadání překladu nebo tlumočení na Francouzština Online Uživatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s jednáním s Organizací.
 6. Gdi nezaručuje nepřetržitý přístup na Francouzština Online, ani nezaručuje bezpečnost Francouzština Online. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při užívání Francouzština Online, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Francouzština Online, škody způsobené nepřístupností, poruchou Francouzština Online nebo počítačovými viry. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Uživatele.
 7. Kliknutím na některé odkazy na Francouzština Online může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 8. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do systému Francouzština Online.
 9. Gdi si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Uživatele na Francouzština Online.

III. Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je gdi, s.r.o. IČ 26301768 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen “správce”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
  email: info@gdi.cz
 3. Gdi, s.r.o., má zpracovánu problematiku ochrany osobních údajů již od roku 2011, od kdy je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00041545.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Osobní údaje jsou poskytovány prostřednictvím formulářů portálu Francouzština Online (dále platforma) a jde o poptávky či objednávky jazykových kurzů a o poptávky po překladatelských službách (dále jen služby) nebo hodnocení Organizací prostřednictvím hodnotících formulářů, kde Uživatelé hodnotí spokojenost se službami Organizací, které jsou na platformě registrovány (dále jen hodnocení).

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Uživatel poskytl/a prostřednictvím platformy formou poptávky po Službách.
 2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Uživatel poskytl/a prostřednictvím platformy formou hodnocení škol, agentur, překladatelů a učitelů registrovaných na platformě.

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  - zprostředkování služby mezi Uživatelem a Organizacemi registrovanými na platformě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení týkající se zaslané poptávky nebo hodnocení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - souhlas Uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  - oprávněný zájem Správce na kontrolu zaslaných hodnocení (ochrana před podvodnými hodnoceními) a uchování pro účel důkazního řízení.
  - oprávněný zájem Správce informovat čtenáře hodnocení co nejlépe ohledně původu hodnocení.
  - oprávněný zájem na kontrole výsledku zpracování poptávky Uživatele vůči Organizacím, kterým byla poptávka zaslána prostřednictvím Platformy.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  - vyřízení objednávky/poptávky Uživatele a její předání Organizacím na platformě; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zaslání nabídky, bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby Organizace zaslaly nabídku, o kterou Uživatel žádá prostřednictvím poptávkového formuláře.
  - veřejné neanonymní hodnocení firem, které zpracovaly Poptávku Uživatele
  - prezentace hodnocení Organizací veřejnosti včetně informací o hodnotiteli v rozsahu, který hodnotitel sám chce zveřejnit.
  - předání hodnocení Uživatele registrovaným Organizacím, aby mohly na hodnocení odpovědět a zkontrolovat, zda u nich Uživatel studoval nebo si nechal vypracovat zakázku a případně ukázat hodnocení Uživatele svým budoucím zákazníkům či studentům.
  - vykazování úspěšnosti zaslaných poptávek na Platformě, které mají Organizace k dispozici.
  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje jen po nezbytně dlouhou dobu určenou důvodem jejich uchovávání:
  - po dobu nezbytnou k vyřízení poptávky po Službě (maximálně 1 rok)
  - osobní údaje k hodnocení jsou uchovávány po dobu registrace firmy, která hodnocení obdržela a kdy může veřejnost požadovat ověření hodnocení
  - po dobu nezbytnou k vykazování úspěšnosti zaslaných poptávek v průběhu času (nejdéle 15 let).
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

E. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou
  - Organizace, které si vybral Uživatel pro dodání Služeb (studium, kurz, překlad, tlumočení ...).
  - Organizace zveřejněné na Platformě, které jsme vybrali na základě požadavků Uživatele v případě, že Uživatelem vybraná Organizace zakázku odmítla nebo na ni neodpověděla v Uživatelem určeném čase.
  - fyzické osoby, které si čtou hodnocení poskytnuté zákazníkem Organizace
  - Při provozu platformy využíváme statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má Uživatel
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále má Uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování a přístup jen pod heslem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

H. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Odesláním poptávky nebo hodnocení z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Uživatel se zavazuje, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky nebo hodnocení uvede pravdivě a přesně.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

IV. Hodnocení Organizací Uživateli

 1. Hodnocení Organizací je sbíráno a uchováváno k těmto účelům:
  A) Sděluje veřejnosti spokojenost či nespokojenost s Organizací,
  B) Je vodítkem pro gdi k lepší propagaci Organizace; Organizace s kladným hodnocením jsou v seznamu řazeny výše a Organizace s horším hodnocením níže. Gdi může na základě špatného hodnocení ukončit Organizaci pronájem prostoru na Francouzština Online.
  C) Organizace může využít hodnocení k marketingu, tj. předkládat hodnocení novým potenciálním zákazníkům a studentům.
 2. Hodnocení Organizací vkládají pod svým jménem Uživatelé, kteří navštěvovali kurz jazykové školy nebo zákazníci, kteří využili překladatelských služeb Organizace; gdi vystupuje v roli Zpracovatele osobních údajů.
 3. Za obsah a pravdivost hodnocení odpovídají Uživatelé.
 4. Hodnocení musí být z důvodu transparentnosti provedeno z jiných IP adres než užívá Organizace.
 5. Hodnocení může Uživatel kdykoliv zrušit.
 6. Z důvodu možnosti ověření hodnocení hodnotící uživatel uvádí své jméno, e-mailovou adresu a případně telefon a další informace tak, aby mohl být kontaktován gdi a hodnocení mohlo být ověřeno. Uživatel souhlasí, že gdi může ověřit u Organizace, že skutečně čerpal u Organizace její služby (tj. studoval v jazykové škole, zadával překlad překladatelské agentuře).
 7. Uživatel může uvést jen ty údaje, které již předal Organizaci
 8. Hodnocení je k dispozici hodnocené Organizaci, která se k němu může veřejně vyjádřit.
 9. Uživatel souhlasí, aby Organizace použila hodnocení k marketingovým účelům. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat.

V. Zpracování poptávek po překladatelských službách

 1. Gdi zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří zasílají poptávky Organizacím.
 2. Uživatel souhlasí s přeposláním poptávky Organizacím, které vybere gdi v případě, že Uživatelem oslovená Organizace zakázku odmítne nebo ji do 72 hodin (v případě poptávek označených jako urgentní do 24 hodin) nepřijme.
 3. Uživatel si je vědom, že poptávka a příloha může být v případě nepřijetí Organizací předána i Organizacím, které si Uživatel sám nevybral a proto jako přílohu k poptávce nebude přikládat tajné, soukromé a citlivé informace.
 4. Uživatel se zavazuje, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky Organizaci uvede pravdivě a přesně.
 5. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Uživatel prohlašuje, že byl obeznámen s tím, že tento souhlas se zpracováním Osobních údajů má právo kdykoli písemně odvolat.

VI. Autorská práva

 1. Gdi je správcem aplikace Francouzština Online.
 2. Francouzština Online je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Organizací a Organizace na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 4. Obsah Francouzština Online nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělilo gdi předem souhlas.

VII. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči gdi prohlašuje, že:

 1. je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 2. se před zahájením užívání Francouzština Online důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 3. veškeré údaje, které poskytuje gdi, jsou pravdivé, úplné a přesné,
 4. nebude používat Francouzština Online, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 5. bude používat Francouzština Online jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo gdi,
 6. bude používat Francouzština Online pouze v souladu s jeho určením.
 7. Uživatel je povinen při užívání Francouzština Online dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva gdi a Organizací, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  a) užívat Francouzština Online v rozporu s těmito Podmínkami,
  b) komerčně využívat kterékoli části Francouzština Online způsobem, který může poškodit gdi a/nebo Organizaci nebo ostatní Uživatele
  c) šířit nebo měnit grafické a textové materiály Organizací(viz bod IV. Vlastnická a autorská práva),
  d) zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Francouzština Online nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi Francouzština Online,
  e) používat takový software nebo postupy přístupu ke Francouzština Online, které by mohly negativně ovlivnit provoz Francouzština Online.
  f) psát nepravdivá hodnocení Organizací.
  g) zadávat do formulářů a jako přílohy přikládat tajné, soukromé a citlivé informace. Gdi nenese odpovědnost za další zpracování formulářových dat po jejich předání Organizaci.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem Francouzština Online se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Francouzština Online realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

V Brně 25.5.2018