Mapa

Jazykové zkoušky z francouzštiny

  • SJZ z francouzštiny - Státní jazyková zkouška z francouzštiny - Zkoušky dokládající střední až pokročilou úroveň ve francouzštině pořádané českými jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky na úrovních B2 až C2. Zahrnují zkoušku základní neboli "malou státnici", zkoušku všeobecnou neboli "velkou státnici" a speciální zkoušky pro obor překladatelský a tlumočnický. Zkoušky platné v ČR, v zahraničí uznávány nejsou.
  • Osvědčení o základní znalosti jazyka francouzského - Doklad o dosažení úrovně B1 ve francouzštině vydávaný českými jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky. Osvědčení je platné v ČR, v zahraničí není uznáváno.
  • DELF - Diplôme d’études en langue française - Mezinárodní certifikát z obecné francouzštiny dostupný na 4 úrovních nižší až střední pokročilosti. Zahrnuje písemnou a ústní část. V nabídce jsou i varianty pro děti, mládež nebo pro využití jazyka v pracovním prostředí.
  • DALF - Diplôme approfondi de langue française - Mezinárodní certifikát z obecné francouzštiny ve 2 pokročilých úrovních. Zahrnuje písemnou a ústní část.
  • TFI™ - Test de français international™ - Mezinárodní certifikát z francouzštiny pro pracovní prostředí. Jednotná zkouška pro pokročilosti A2 až C2, sestávající pouze z testových otázek.
  • TCF - Test de Connaissances du Français - Mezinárodní certifikát z obecné francouzštiny s povinnou částí formou testových otázek a volitelnou částí prověřující ústní a písemný projev. Testová část je jednotná pro všechny pokročilosti A1 až C2.
  • TEF - Test d’évaluation de français - Mezinárodní certifikát z obecné francouzštiny s povinnou částí formou testových otázek a volitelnou částí hodnotící ústní a/nebo písemný projev. Testová část je jednotná pro všechny pokročilosti A1 až C2.
  • DFP - Diplôme de français professionnel - Mezinárodní certifikát z profesní francouzštiny s písemnou i ústní částí. Kromě zkoušek z obchodní francouzštiny na různých úrovních jsou v nabídce i zkoušky zaměřené na právo, medicínu, diplomacii, cestovní ruch a administrativu.
  • telc Français - The European Language Certificate Français - Mezinárodní certifikát z obecné francouzštiny dostupný na 4 úrovních nižší až střední pokročilosti. Zahrnuje písemnou a ústní část. Existuje i varianta z francouzštiny v pracovním prostředí pro úroveň B1.
  • STANAG 6001 Français - Standardization Agreement 6001 Français - Zkoušky pro testování jazykových dovedností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR s písemnou i ústní částí na dvou úrovních nižší až střední pokročilosti.

Kterou jazykovou zkoušku z francouzštiny zvolit, když jich je v Čechách nabízeno tolik? Možná jste si už vybrali některou z francouzských univerzit, možná máte v hledáčku mezinárodní firmu obchodující s Francií, možná se chystáte přesídlit třeba do frankofonní části Kanady, možná si chcete vylepšit kariérní příležitosti ve svém stávajícím zaměstnání, možná jen chcete předběhnout spolužáky a nemuset pak s davem dělat z francouzštiny maturitu, přijímačky nebo vysokoškolskou zkoušku... Pokud mají Vaše plány takto jasné obrysy, nejlépe uděláte, když si přímo u vyhlédnuté univerzity, firmy či instituce zjistíte, které zkoušky a od které úrovně požaduje. Jestli to ale takto nalinkované nemáte, zvažte dopředu několik věcí.

Chcete zkoušku z francouzštiny využít jen v ČR?

Pokud nemáte v úmyslu s certifikátem v kapse vyrazit do zahraničí, můžete si udělat českou státnici, tedy Státní jazykovou zkoušku z francouzštiny. Úroveň státních jazykových zkoušek byla nedávno standardizována podle Společného evropského referenčního rámce, čímž se v tuzemsku státnice staly srovnatelnými s mezinárodními certifikáty. V ČR lze tak státnicí, ale stejně tak i zahraničním francouzským certifikátem uznávaným MŠMT, nahradit profilovou maturitní zkoušku z francouzštiny (potřebujete mít alespoň úroveň B1) nebo doložit své znalosti francouzštiny vyžadované u některých pozic ve státní správě. Státnice i zahraniční certifikáty bývají uznávané při přijímačkách na vysokou, mohou nahradit zápočet nebo zkoušku ze francouzštiny, někdy dokonce i zkoušku bakalářskou či magisterskou. Pro ty, kteří se chtějí věnovat překladatelské nebo tlumočnické profesi, je určena nejvyšší úroveň Státních jazykových zkoušek, tzv. speciální zkoušky pro obor překladatelský a tlumočnický.

Potřebujete francouzský certifikát platný v zahraniční?

Jestliže potřebujete jazykovým certifikátem zapůsobit kdekoli v zahraničí nebo třeba i v zahraniční firmě se sídlem v ČR, je třeba sáhnout po některém z mezinárodně respektovaných certifikátů. Nejrozšířenějšími jsou přitom zkoušky DELF a DALF. Při důkladnějším výběru je ale dobré zohlednit i to, jestli míříte do Francie, Kanady, nebo jiné země, a za jakým účelem. I přes vzájemnou porovnatelnost výsledků různých zkoušek, které lze převést na standardizované úrovně pokročilosti, jsou některé z certifikátů v určitých zemích více etablované než jiné. Některé ze zkoušek byly dokonce vyvinuty přímo na zakázku státních institucí některých zemí pro specifické účely a jsou jimi pak buď striktně vyžadovány nebo alespoň preferovány: varianty zkoušky TEF mají své specifické upotřebení při imigračním řízení v Kanadě, zkoušky STANAG 6001 vyžadují orgány NATO, zkoušky DELF, DALF a TCF vznikly z popudu francouzského ministerstva školství, zkoušky telc mají zase největší tradici v jejich domovském Německu, TFI™ jsou zastřešené americkou organizací...

Použijete francouzštinu v pracovním, akademickém nebo jiném prostředí?

Kromě univerzálních zkoušek z obecného jazyka jsou oblíbené (a firmami často preferované) i zkoušky zacílené na profesní jazyk. Nejdál v tom jdou zkoušky DFP, které prověřují jazyk používaný v jednotlivých oborech, od práva přes medicínu až třeba po cestovní ruch. Obchodní francouzština je kromě příslušné zkoušky DFP ve variantě DFP Affaires ústředním tématem i u zkoušek DELF Pro, TFI™ či telc Français B1 pour la Profession.

Chcete si nechat otestovat všechny jazykové dovednosti nebo jen některé?

Většina zkoušek má písemnou a ústní část, ve kterých se snaží posoudit všechny čtyři rozlišované jazykové kompetence uchazeče – tedy čtení, poslech, psaní i mluvený projev. Tomu zpravidla odpovídají i jednotlivé moduly zkoušky věnované porozumění čtenému textu, porozumění poslechu a samostatnému projevu psanému i ústnímu. Zvlášť hodnocenou částí bývá v některých případech ještě užití jazyka, tedy především gramatických struktur a slovní zásoby. Ústní zkoušku může představovat rozhovor uchazeče se zkušební komisí, nebo zkoušejícím pouze moderovaná debata mezi několika zkoušenými adepty, součástí může být i samostatná prezentace určitého tématu. U některých zkoušek není při ústní části živý kontakt se zkoušejícím, zkouška probíhá u počítače a nahrávky se online odesílají k vyhodnocení několika externím zkoušejícím. Výstupem celé zkoušky je typicky nejen souhrnné zhodnocení jazykové úrovně, ale i separátní posouzení jednotlivých jazykových dovedností. Forma některých zkoušek se omezuje čistě na výběr z testových odpovědí a moduly testující psaný a mluvený projev tak tyto zkoušky vůbec neobsahují (TFI™). U jiných jsou tyto moduly jen volitelným doplňkem zkoušky (TEF a TCF).

Potřebujete certifikát urgentně?

Pro některé zkoušky existuje jen jeden termín ročně (např. Státní jazyková zkouška), jiné nabízejí příslušná testovací centra několikrát do roka (např. DELF), na uspořádání dalších třeba pro celou firmu je dokonce možné se domluvit operativně (např. TFI™). Certifikát o absolvování zkoušky máte v ruce někdy hned v den zkoušky (např. Státní jazyková zkouška), většinou si ale počkáte několik týdnů, a v extrémních případech až půl roku. Pokud tedy na certifikát spěcháte, prověřte si jak nejbližší volný termín, kdy zkoušku můžete vykonat, tak deklarovanou lhůtu pro dodání vlastního certifikátu.

Stačí vám platnost certifikátu 1 až 2 roky nebo se jím budete chtít prokazovat i později?

Většina současných zkoušek má doživotní platnost, není to ale univerzálním pravidlem. Tvůrci některých zkoušek totiž argumentují, že jazykové kompetence nejde časem jen nabýt, ale i pozbýt, a tak definují omezenou platnost těchto certifikátů, typicky 1 nebo 2 roky (např. TCF, TEF). Po uplynutí této doby doporučují přezkoušení, tak aby garantovaná úroveň testovaného odpovídala jeho úrovni aktuální. Jestli se pak např. potenciální zaměstnavatel striktně řídí oficiální platností, nebo vezme na milost i certifikát propadlý, je už jen na něm.

Chcete si zkoušku udělat co nejblíže domova nebo jste ochotní kvůli tomu cestovat do vzdáleného zkouškového centra?

Nejvíce žádané zkoušky z francouzštiny se pořádají ve většině českých krajských měst (DELF a DALF). U zkoušek méně častých je zpravidla nutné cestovat do Prahy. Při testování v rámci firem je zase některé zkoušky možné zorganizovat pro zaměstnance hromadně a uspořádat pod taktovkou zkouškového centra přímo na pracovišti ve smluveném termínu (TFI™).

Jakou pokročilost zvolit?

Ještě zbývá jedno důležité rozhodnutí – zařadit se do správné pokročilostní úrovně (bývá jich až 6). Pokud se totiž přeceníte, můžete odejít s prázdnou, pokud se podceníte, vyzvednete si potvrzení o nižší pokročilosti, než byste mohli. Obě rizika omezíte, když se před plánovanou zkouškou zapíšete do kurzu francouzštiny v kvalitní jazykové škole. Není nezbytné sehnat přímo kurz připravující na danou zkoušku, i po absolvování obecného kurzu Vám zkušený učitel francouzštiny bude schopen říct, na jakou úroveň zkoušky realisticky máte, i kde vás nejvíc tlačí bota. Nemáte-li tuto možnost předběžného posouzení někým kvalifikovaným, kdo je pravidelně svědkem vašeho jazykového pokroku, udělejte si alespoň diagnostický test nebo si projděte ukázkovou verzi zkoušky na předpokládané pokročilosti. Ošidný je tento postup v tom, že v některých jazykových kompetencích můžete být výrazně zdatnější než v jiných, přičemž třeba ústní část zkoušky si podomácku nenasimulujete. Existují ale také zkoušky, které vás nejistoty ohledně vhodné úrovně zcela ušetří, protože se podle pokročilostí nečlení, zadání je jednotné a vaši pokročilost udává až dosažený bodový zisk (např. TFI™, TEF, TCF).