Mapa

Francouzština Kounice

Seznam překladatelů a tlumočníků Kounice, kteří vám s francouzštinou pomohou.

Překladatelé,tlumočníciakorektořifrancouzštinyKounice

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů Kounice s hodnocením zákazníků. Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout.

Mgr. Lenka Tučková - soudní tlumočnice a překladatelka FJ

Kounice | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: Čeština

Překladatelské a tlumočnické služby

pro francouzský jazyk

 

Poskytuji překladatelské a tlumočnické služby pro francouzský jazyk založené na dlouholeté praxi, odbornosti a profesionálním přístupu. Jedná se o obousměrné překlady textů, překlady se soudním ověřením (kulaté razítko), tlumočení včetně soudního tlumočení, korektury textů, jazykové konzultace a výuku francouzštiny.

TIP Vyberte si nejlepší překladatele francouzštiny: Překlady francouzštiny >Překlady francouzštiny Kounice