Překladatelské firmy Kounice dělající francouzštinu

Překladatelské firmy Kounice nabízející pro francouzský jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Mgr. Lenka Tučková - soudní tlumočnice a překladatelka FJ

Kounice | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: Čeština

Překladatelské a tlumočnické služby

pro francouzský jazyk

 

Poskytuji překladatelské a tlumočnické služby pro francouzský jazyk založené na dlouholeté praxi, odbornosti a profesionálním přístupu. Jedná se o obousměrné překlady textů, překlady se soudním ověřením (kulaté razítko), tlumočení včetně soudního tlumočení, korektury textů, jazykové konzultace a výuku francouzštiny.