Překlady francouzštiny Kounice

Překladatelské agentury, překladatelé francouzštiny, soudní překladatelé francouzštiny, sdružení překladatelů a tlumočníků Kounice nabízející překlady francouzského jazyka.

Mgr. Lenka Tučková - soudní tlumočnice a překladatelka FJ

Kounice | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: Čeština

Překladatelské a tlumočnické služby

pro francouzský jazyk

 

Překladům se věnuji od roku 2001 a specializuji se na technické, právní a ekonomické texty.
Od roku 2009 provádím také soudně ověřené překlady (úřední dokumenty).

  • Technické texty: technické zadávací podmínky, požární zprávy, katalogové listy, geologické studie, popisy prací, bezpečnostní listy, technické normy, apod.
  • Právní texty: obchodní smlouvy, stanovy společností, protokoly, rozsudky, zápisy z výslechů, apod.
  • Úřední texty: rodné listy, oddací listy, potvrzení o trvalém pobytu, apod.
  • Ekonomické texty: cenové nabídky, účetní závěrky, nabídky pro výběrová řízení, obchodní korespondence, auditorské zprávy, daňové formuláře, apod.

Překladem se rozumí písemné převedení textu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového. Aby mohl být text správně převeden, je nezbytné pochopit jeho smysl. Při práci na překladech proto hojně využívám nejen vlastní jazykové znalosti a zkušenosti s dohledáváním terminologie či odborné literatury, ale i konzultace. Díky dlouhodobému působení ve francouzských stavebních společnostech se obracím na profesionály z oboru, Francouze i Čechy.
Moje překlady jsou srozumitelné, přesné, gramaticky správné (používám český korektor a francouzský korektor Antidote), terminologicky jednotné a stylově odpovídají účelu, pro který jsou určeny.