Překlady francouzštiny v Olomouci

Překladatelské agentury, překladatelé francouzštiny, soudní překladatelé francouzštiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Olomouci nabízející překlady francouzského jazyka.

Doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.

Olomouc | Soudní překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Anglické a francouzské překlady

Soudní ověření

 

Provádím běžné, odborné i expresní překlady z angličtiny, francouzštiny a opačně.
Dodám překlady dokladů se „soudním“ ověřením, tj. s tlumočnickou doložkou, platné po celém světě. Mezi nejčastější typy dokumentů patří rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, vysvědčení, diplomy, lékařské zprávy, plné moci, smlouvy atd.
Většinu těchto překladů jsem schopen provést rychle a za velmi nízké ceny.
V této oblasti mám téměř dvacetileté praktické zkušenosti a kvalitní teoretické zázemí.

Mgr. Kamil Hanák

Olomouc | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Nabízím kvalitní překlady za rozumné ceny.
V případě rozsáhlejších překladů nabízím výhodnější ceny.
Zaručuji kvalitu a dodržení termínu odevzdání překladu.
Mým rodným jazykem je čeština a jsem schopen překládat z/do francouzštiny a z/do čínštiny.
Kontaktovat mě můžete na čísle: 605388073 nebo na emailu: hegangxiansheng@hotmail.com

Klienti:
Epcos s.r.o.
Ansek clo s.r.o.
Konfuciova akademie při Univerzitě Palackého v Olomouci
KOEXPRO Ostrava a.s.
Policie České Republiky
MK jazykové centrum, s.r.o.
Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
NK Translators s.r.o.
Vydavatelství MCU s.r.o.
Univerzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakulta